Biểu đồ tăng trưởng của bé

Theo dõi sự tăng trưởng của bé bằng mẫu này bao gồm một trang tính ghi nhật ký chiều dài và cân nặng và một biểu đồ thể hiện tiến độ tăng trưởng của bé theo thời gian. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Biểu đồ tăng trưởng của bé

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình