Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biểu đồ tăng trưởng của bé

Theo dõi sự tăng trưởng của bé bằng mẫu này bao gồm một trang tính ghi nhật ký chiều dài và cân nặng và một biểu đồ thể hiện tiến độ tăng trưởng của bé theo thời gian. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Biểu đồ tăng trưởng của bé

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn