Biểu đồ tiến độ thể chất dành cho nam (hệ mét)

Giám sát tiến độ của bạn bằng mẫu biểu đồ thể chất trợ năng dành cho nam này. Đo trọng lượng, số đo cơ thể, rồi chỉ số khối lượng cơ thể (BMI), phần trăm lượng mỡ ước tính trong cơ thể và trọng lượng bắp thịt trong cơ thể sẽ được tính toán tự động. Bao gồm cả biểu đồ đồ họa hiển thị thay đổi về trọng lượng và BMI của bạn theo thời gian.

Excel

Biểu đồ tiến độ thể chất dành cho nam (hệ mét)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình