Biểu đồ tiến độ thể chất dành cho phụ nữ (hệ mét)

Ghi nhật ký số đo cơ thể và giảm cân của bạn, rồi lập biểu đồ tiến độ của bạn bằng mẫu dành cho phụ nữ này. Số đo được tính theo hệ mét và BMI cũng như lượng mỡ trong cơ thể được tính toán tự động. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Biểu đồ tiến độ thể chất dành cho phụ nữ (hệ mét)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình