Biểu đồ tiến độ thể chất dành cho phụ nữ (hệ mét)

Ghi nhật ký số đo cơ thể và giảm cân của bạn, rồi lập biểu đồ tiến độ của bạn bằng mẫu dành cho phụ nữ này. Số đo được tính theo hệ mét và BMI cũng như lượng mỡ trong cơ thể được tính toán tự động. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Biểu đồ tiến độ thể chất dành cho phụ nữ (hệ mét)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình