Biểu đồ xu hướng doanh thu

Mẫu trợ năng này có thể giúp bạn dự báo doanh thu trong tương lai bằng cách tạo đồ thị với các đường xu hướng doanh thu. Sau khi nhập dữ liệu doanh số cơ bản, bạn có thể xem các đồ thị riêng biệt với đường xu hướng tuyến tính, lũy thừa, số mũ và các đường xu hướng khác.

Excel

Biểu đồ xu hướng doanh thu

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình