Biểu mẫu mô tả công việc

Biểu mẫu mô tả công việc hoàn toàn tùy chỉnh này có chủ đề màu xám và có ví dụ trong từng trường tùy chỉnh bên trong bảng nghiêng. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Biểu mẫu mô tả công việc

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình