Biểu ngữ ngày kỷ niệm (thiết kế Ruy-băng Tím)

Tổ chức một lễ kỷ niệm đặc biệt với biểu ngữ này với dòng chữ "Chúc mừng Lễ kỷ niệm." Mỗi chữ cái đều có bóng thả và một ruy-băng màu khác nhau và vòng xoắn màu xám bạc đằng sau nó. Hiệu ứng rất tinh xảo và thanh lịch.

PowerPoint

Biểu ngữ ngày kỷ niệm (thiết kế Ruy-băng Tím)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình