Biểu ngữ ngày kỷ niệm (thiết kế Ruy-băng Tím)

Tổ chức một lễ kỷ niệm đặc biệt với biểu ngữ này với dòng chữ "Chúc mừng Lễ kỷ niệm." Mỗi chữ cái đều có bóng thả và một ruy-băng màu khác nhau và vòng xoắn màu xám bạc đằng sau nó. Hiệu ứng rất tinh xảo và thanh lịch.

PowerPoint

Biểu ngữ ngày kỷ niệm (thiết kế Ruy-băng Tím)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình