Bỏ qua để tới nội dung chính

Biên lai bán hàng (Thiết kế Màu lam chuyển màu)

Tạo biên lai bán hàng cho khách hàng của bạn bằng mẫu trợ năng cơ bản này, mẫu có thiết kế màu lam chuyển màu kèm theo các bảng trình bày về số lượng, mô tả và tổng.

Word

Biên lai bán hàng (Thiết kế Màu lam chuyển màu)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn