Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Biểu đồ phần trăm đồ họa thông tin

Tăng sức mạnh cho bản trình bày và các tập dữ liệu của bạn với mẫu biểu đồ tỷ lệ phần trăm đồ họa thông tin đầy màu sắc này dành cho PowerPoint. Đây là mẫu biểu đồ phần trăm đồ họa thông tin có thể truy cập được Trình bày tối đa bốn biểu đồ dữ liệu trên mỗi trang chiếu với mẫu biểu đồ phần trăm đồ họa thông tin miễn phí này.

PowerPoint

Biểu đồ phần trăm đồ họa thông tin

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn