Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Học các kỹ năng mới bằng các mẫu Office. Khám phá chúng ngay bây giờ

Biểu đồ về đồ họa thông tin toàn bộ

Sử dụng đồ họa thông tin tập trung vào thế giới này để hiển thị dữ liệu của bạn và nâng cao dự án hoặc đề xuất của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Biểu đồ về đồ họa thông tin toàn bộ

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn