Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biểu mẫu dự thầu xây dựng

Nhà thầu có thể sử dụng mẫu dự thầu cho phép truy nhập này để gửi đề xuất xây dựng. Bao gồm bản phân tích về toàn bộ chi phí vật tư và lao động liên quan đến công việc. Sử dụng Chủ đề trong Office để tùy chỉnh màu và phông chữ, nhờ đó hồ sơ dự thầu của bạn sẽ trông thật nổi bật. Đơn giản và hữu ích.

Excel

Biểu mẫu dự thầu xây dựng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn