Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Biểu ngữ ngày kỷ niệm (thiết kế Ruy-băng Tím)

Tổ chức một lễ kỷ niệm đặc biệt với biểu ngữ này với dòng chữ "Chúc mừng Lễ kỷ niệm." Mỗi chữ cái đều có bóng thả và một ruy-băng màu khác nhau và vòng xoắn màu xám bạc đằng sau nó. Hiệu ứng rất tinh xảo và thanh lịch.

PowerPoint

Biểu ngữ ngày kỷ niệm (thiết kế Ruy-băng Tím)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn