Các trang chiếu có thiết kế dọc và ngang

Bố trí bản trình bày của bạn trong mẫu trang chiếu thiết kế có khung là đường viền hình học gồm các hình chữ nhật có màu. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh màu sắc theo bảng phối màu mong muốn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Các trang chiếu có thiết kế dọc và ngang

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn