Các trang chiếu có thiết kế dọc và ngang

Bố trí bản trình bày của bạn trong mẫu trang chiếu thiết kế có khung là đường viền hình học gồm các hình chữ nhật có màu. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh màu sắc theo bảng phối màu mong muốn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Các trang chiếu có thiết kế dọc và ngang

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình