Bỏ qua để tới nội dung chính

Các trang chiếu có thiết kế ngang dọc

Bố cục bản trình bày của bạn trong mẫu trang chiếu thiết kế ngang dọc này có khung là đường viền hình học gồm các hình chữ nhật có màu. Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh màu sắc theo bảng phối màu mong muốn với mẫu PowerPoint. Đây là mẫu thiết kế hình học trợ năng dành cho PowerPoint.

PowerPoint

Các trang chiếu có thiết kế ngang dọc

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn