Bỏ qua để tới nội dung chính

Các trang chiếu thiết kế đảo

Mẫu PowerPoint doanh nghiệp hoặc đám cưới này có cảnh đại dương ấn tượng với hình bóng một hòn đảo lúc hoàng hôn. Hoàn hảo cho trang chiếu của chuyến du lịch hoặc đám cưới, mẫu này bao gồm biểu đồ và bảng chiếu, đồ họa thông tin, v.v. Điều chỉnh thiết kế mẫu PowerPoint đại dương này cho bản trình bày của bạn trong giây lát bằng cách thay đổi phông chữ hoặc màu sắc một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đây là mẫu truy nhập được.

PowerPoint

Các trang chiếu thiết kế đảo

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn