Các trang chiếu thiết kế hình học

Sử dụng mẫu trang chiếu thiết kế trợ năng này với mẫu hình học, tuyến tính cho bản trình bày tiến độ dự án hoặc xây dựng. Các trang chiếu nội dung có một lớp phủ thuần màu trắng để đọc văn bản dễ hơn.

PowerPoint

Các trang chiếu thiết kế hình học

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình