Cây gia đình

Ghi lại huyết thống gia đình bạn với cây ảnh gia đình này. Phù hợp cho các cuộc tụ họp gia đình, chia sẻ với anh chị em hoặc in vào tường của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Cây gia đình

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình