Bỏ qua để tới nội dung chính
Lập kế hoạch và theo dõi tiền của bạn bằng các mẫu tài chính cá nhân của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Cây gia đình

Tạo lại tổ tiên, dòng họ và gia phả của bạn bằng mẫu cây gia đình theo nghĩa đen này có thể chỉnh sửa trong PowerPoint. Mẫu cây gia đình này phù hợp cho các cuộc tụ họp gia đình, chia sẻ với anh chị em hoặc in vào tường của bạn. Đây là mẫu cây gia đình PowerPoint trợ năng.

PowerPoint

Cây gia đình

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn