Cây gia đình

Ghi lại huyết thống gia đình bạn với cây ảnh gia đình này. Phù hợp cho các cuộc tụ họp gia đình, chia sẻ với anh chị em hoặc in vào tường của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Cây gia đình

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn