Bỏ qua để tới nội dung chính

Có dải băng

Các dải màu ngang màu xanh dương đậm trong mẫu chủ đề dải màu PowerPoint này thu hút sự chú ý đến nội dung của bạn. Mẫu trình bày chủ đề theo dải này có định dạng 16:9 và phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Có dải băng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn