Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Công cụ Lập kế hoạch Bữa ăn Hàng tuần

Lập kế hoạch bữa ăn hàng tuần của bạn và tạo danh sách mua sắm hàng tuần với mẫu lập kế hoạch bữa ăn này để theo dõi các công thức nấu ăn yêu thích của bạn. Thêm các thành phần cơ bản hoặc bao gồm các chi tiết khác như thời gian chuẩn bị và lượng calo. Sắp xếp tổ chức cho tuần tới và tạo một danh sách mua sắm duy nhất với mẫu danh sách thực phẩm và bảng kế hoạch bữa ăn này. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Công cụ Lập kế hoạch Bữa ăn Hàng tuần

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn