Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Công cụ sắp xếp gia đình

Mẫu công cụ sắp xếp gia đình đơn giản và có trợ năng này giúp bạn sắp xếp các hoạt động trong gia đình của bạn. Mẫu công cụ sắp xếp gia đình này chứa một trang tính ngân sách chi tiết, một trang tính việc nhà và trang tính danh sách tạp phẩm. Mẫu công cụ sắp xếp gia đình này cũng rất phù hợp để phân tách chi phí giữa các bạn cùng phòng.

Excel

Công cụ sắp xếp gia đình

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn