Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Công cụ theo dõi giảm cân

Mẫu giảm cân trợ năng này là cách hoàn hảo để lập biểu đồ về quá trình giảm cân của bạn. Mẫu theo dõi giảm cân này sử dụng thiết kế trực quan tuyệt đẹp, dễ đọc và dễ nhìn. Hãy sử dụng biểu đồ mục tiêu giảm cân này để vẽ và theo dõi trọng lượng của bạn hàng ngày hoặc hàng tuần.

Excel

Công cụ theo dõi giảm cân

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn