Bỏ qua để tới nội dung chính

Công cụ theo dõi giảm cân

Các cặp đôi có thể ghi lại mục tiêu giảm cân và tiến độ hàng ngày bằng mẫu công cụ theo dõi này. Nhập cân nặng bắt đầu và cân nặng mục tiêu, rồi nhập cân nặng hiện tại của bạn hàng ngày. Tiến độ sẽ được tự động tính toán. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Công cụ theo dõi giảm cân

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn