Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên

Mẫu công cụ lập kế hoạch này cho phép sinh viên nhập các bài tập vào một bảng và xem ngày đến hạn trên lịch. Với khả năng định dạng có điều kiện và khả năng xem năm, tháng và tuần cụ thể, mẫu này có thể là một giải pháp lâu dài cho các nhu cầu lập kế hoạch của bạn.

Excel

Công cụ lập kế hoạch bài tập sinh viên

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình