Bỏ qua để tới nội dung chính

Cơ bản

Nền màu xanh lá cây tươi sáng, sạch sẽ với khung trắng mỏng giúp tập trung vào nội dung của bạn. Chủ đề này là thiết kế với mục đích chung ở định dạng 16:9, phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Cơ bản

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn