Cắt xén

Mẫu thiết kế tinh giản, thanh lịch này có chứa các phông chữ, màu và hiệu ứng đồ họa kết hợp, nhờ đó, nội dung mà bạn thêm vào trở nên hài hòa. Định dạng màn hình rộng (16:9) phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong doanh nghiệp, trường học hoặc tại nhà.

PowerPoint

Cắt xén

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình