Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Cổ tức

Mẫu trang chiếu chủ đề Cổ tức sử dụng các khối màu tím và xám để đóng khung nội dung bản trình bày của bạn. Mẫu chủ đề PowerPoint bao gồm phông chữ và hiệu ứng kết hợp. Định dạng mẫu trang chiếu là 16:9 và phù hợp với mọi tình huống: kinh doanh, giáo dục hoặc sử dụng tại nhà.

PowerPoint

Cổ tức

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn