Cam Berlin

Nền màu cam chuyển màu trong chủ đề này làm nổi bật thanh tiêu đề màu đen và tab phối hợp chứa số bản chiếu. Đây là thiết kế cho mục đích chung với định dạng 16 : 9, phù hợp cho mọi tình huống: sử dụng trong công việc, học tập hoặc ở nhà.

PowerPoint

Cam Berlin

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình