Bỏ qua để tới nội dung chính

Chào mừng bạn đến với Excel

Nếu bạn luôn muốn hoàn thiện kỹ năng Excel của mình, mẫu ghi chú Excel sẽ giúp bạn đạt được điều đó. Khám phá hướng dẫn Excel này trong 10 bước dễ dàng, bạn sẽ có các kỹ năng cần thiết để tận dụng tối đa ứng dụng. Đầu tiên, hướng dẫn Excel cho bạn biết những hàm đơn giản, như thêm số và tự động điền ô, sau đó sẽ giới thiệu dần các thao tác liên quan hơn. Mẫu ghi chú Excel này áp dụng cho Excel 2013 và Excel 2016 dành cho Windows. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình là chuyên gia Excel, hãy thử khám phá vì bạn có thể ngạc nhiên về lượng kiến thức mình sẽ học được. Đây là mẫu trợ năng.

Excel

Chào mừng bạn đến với Excel

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn