Chào mừng bạn đến với Excel

Nếu bạn mới sử dụng Excel, hay thậm chí nếu bạn đã từng trải nghiệm Excel, bạn có thể xem qua các tính năng được yêu cầu nhiều nhất của chúng tôi trong bản giới thiệu này. Với các ví dụ thực tế và các hình ảnh hữu ích, bạn sẽ có thể tính tổng, điền, sắp xếp, lọc và xoay giống như một chuyên gia. Xin lưu ý rằng mẫu này chỉ áp dụng cho Excel 2013 và 2016 dành cho Windows.

Excel

Chào mừng bạn đến với Excel

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình