Bỏ qua để tới nội dung chính

Chân trời

Cảnh bình minh trừu tượng, nền đen này với ánh sáng rực rỡ màu vàng ánh sáng báo hiệu những khởi đầu mới thú vị. Thiết kế bản trình bày mục đích chung này ở định dạng 4:3 và phù hợp với mọi tình huống: kinh doanh, giáo dục hoặc sử dụng tại nhà.

PowerPoint

Chân trời

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn