Chân trời

Với hình ảnh mặt trời mọc trừu tượng, nền đen này với đường chân trời với vầng sáng vàng báo hiệu cho những khởi đầu mới đầy hào hứng. Đây là thiết kế bản trình bày với mục đích chung ở định dạng 4:3, phù hợp với mọi tình huống: sử dụng trong kinh doanh, giáo dục hoặc tại nhà.

PowerPoint

Chân trời

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình