Bỏ qua để tới nội dung chính

Chèn gáy bìa rời 2 inch (4 gáy bìa trên mỗi trang)

Gắn nhãn cho sổ tay bằng mẫu chèn gáy bìa rời trợ năng này. Mẫu có bốn phần chèn gáy bìa 2 inch trên mỗi trang và phù hợp với Avery 89107. Bấm vào liên kết Xem Thêm ở trên để xem các kích cỡ khác.

Word

Chèn gáy bìa rời 2 inch (4 gáy bìa trên mỗi trang)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn