Chương trình cho cuộc họp chính thức

Sử dụng chương trình họp trợ năng này để lên kế hoạch cuộc họp chính thức được tiến hành theo Quy tắc thứ tự của Robert. Chương trình chứa các mục mở đầu cuộc họp, điểm danh, phê duyệt biên bản cuộc họp trước, thảo luận các vấn đề tồn đọng, thảo luận công việc mới và kết thúc cuộc họp.

Word

Chương trình cho cuộc họp chính thức

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình