Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Chương trình họp cả ngày (chính thức)

Thông báo thời gian và vị trí cho mỗi cuộc họp hoặc hội thảo bằng mẫu chương trình họp cả ngày này. Có không gian dành cho thời gian, chủ đề, diễn giả và vị trí cho từng mục cũng như hướng dẫn bổ sung dành cho người dự. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Chương trình họp cả ngày (chính thức)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn