Chương trình sự kiện (gập đôi)

Tạo sách nhỏ chương trình để tích hợp kèm sự kiện của bạn bằng mẫu này, có thông tin lịch biểu hoặc hiệu suất bên trong. Chương trình in trên mặt trước và sau của một trang 8,5 x 11 inch, rồi gập đôi để tạo sách nhỏ bốn trang.

Word

Chương trình sự kiện (gập đôi)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình