Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Chương trình sự kiện (một nửa)

Tạo một tập tài liệu chương trình đi kèm với sự kiện của bạn bằng mẫu có thể truy cập này, với thông tin về lịch trình hoặc hiệu suất ở bên trong. Chương trình in trên mặt trước và mặt sau của một trang 8,5 x 11 inch, rồi gập đôi để tạo thành một tập sách nhỏ bốn trang.

Word

Chương trình sự kiện (một nửa)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn