Chứng chỉ giải thưởng tinh thần đồng đội

Sử dụng mẫu giải thưởng đồng đội này để tạo giấy chứng nhận đội và công nhận người chơi trong đội giàu tinh thần đồng đội nhất. Mẫu này bao gồm các khối dựng cho phép bạn thay đổi hình ảnh biểu tượng thành môn thể thao của đội, bao gồm bóng bầu dục, bóng chày, bóng đá, bóng rổ và bóng chuyền. Dễ dàng thích ứng với cài đặt ở nơi làm việc hoặc trường học, mẫu Word này cho phép bạn dễ dàng tạo giấy chứng nhận trông chuyên nghiệp và hơn thế nữa. Xây dựng tinh thần cộng đồng và công nhận mọi người trong đội bằng giấy chứng nhận mà bạn tự tạo trong thời gian ngắn. Đây là một mẫu truy nhập được.

Word

Chứng chỉ giải thưởng tinh thần đồng đội

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn