Chứng chỉ giải thưởng Tuyệt nhất thế giới

Mẫu chứng chỉ giải thưởng trợ năng này có nền trắng và chữ đen, với những ngôi sao màu xanh cổ vịt và cuộn xoáy màu lục trên viền; cùng chữ "Tuyệt nhất thế giới" được in đậm.

Word

Chứng chỉ giải thưởng Tuyệt nhất thế giới

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn