Chứng chỉ hoàn thành (màu xanh dương)

Ăn mừng vì đã hoàn thành thành công một dự án, lớp học hoặc chương trình đào tạo với mẫu chứng chỉ hoàn thành này. Mẫu này có thiết kế trang trọng hấp dẫn. Chỉ cần thêm thông tin chi tiết của bạn, bao gồm khóa học hoặc chương trình đã hoàn thành, người nhận và nhiều nội dung khác, đồng thời tạo các chứng chỉ hoàn thành tùy chỉnh. Với mẫu chứng chỉ hoàn thành, bạn có thể dễ dàng thay đổi bảng màu hoặc phông chữ. Sau đó in và chứng chỉ của bạn đã hoàn tất. Ghi nhận các thành tích lớn nhỏ với các chứng chỉ tùy chỉnh mà bạn thực hiện với các mẫu từ Microsoft.

PowerPoint

Chứng chỉ hoàn thành (màu xanh dương)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn