Chứng chỉ Nhân viên của tháng (thiết kế xích màu lam)

Trao thưởng cho nhân viên vì những cống hiến của họ: Hãy tặng họ mẫu chứng chỉ hấp dẫn có viền trang trí dây xích tinh tế màu lam cùng với phông chữ trang nhã. Thêm tên người nhận và tùy chỉnh văn bản theo cách bạn muốn. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Chứng chỉ Nhân viên của tháng (thiết kế xích màu lam)

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình