Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Chứng nhận học bổng

Giáo viên trường học tặng thưởng cho các học viên có thành tích học tập kèm theo chứng chỉ học bổng có thể tùy chỉnh này. Với các công cụ thiết kế của PowerPoint, bạn có thể tạo một chứng nhận học bổng thật chuyên nghiệp chỉ với một vài cú nhập chuột dễ dàng. Với mẫu chứng nhận học bổng, PowerPoint cung cấp mẫu được thiết kế đầy đủ để bạn sẵn sàng nhập thông tin. Đây là mẫu có thể truy nhập.

PowerPoint

Chứng nhận học bổng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn