Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Chứng nhận nhân viên của tháng

Làm nổi bật sự đóng góp của các thành viên trong nhóm bằng chứng chỉ mẫu nhân viên của tháng mà bạn tự tạo. Chứng chỉ nhân viên của tháng có thiết kế chuyên nghiệp và ghi nhận sự cống hiến, đam mê và làm việc chăm chỉ của họ. Khi bạn sử dụng mẫu chứng nhận nhân viên của tháng, việc tạo một tài liệu hoàn thiện thật dễ dang. Chỉ cần thêm thông tin chi tiết của bạn, bao gồm tên người thuyết trình và tên nhân viên cũng như ngày, sau đó in hoặc chia sẻ kỹ thuật số. Bạn muốn thay đổi màu sắc để phù hợp với biểu trưng công ty của bạn hoặc phông chữ thành thứ gì đó bạn thích? Nó nhanh chóng và đơn giản trong Office.

Word

Chứng nhận nhân viên của tháng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn