Chứng nhận quà tặng

Làm thế nào để bạn tạo ra một món quà cho người đã có tất cả mọi thứ? Đó là với một mẫu giấy chứng nhận quà tặng đầy màu sắc. Mẫu chứng nhận quà tặng miễn phí này có thể được cá nhân hóa với tên người nhận, mô tả quà tặng, sự kiện và nhiều nội dung khác. Tải xuống mẫu thẻ quà tặng và thử với các phông chữ, màu sắc, hình và vị trí đồ họa để biến thẻ quà tặng đó thành của riêng bạn. Mẫu chứng nhận quà tặng toàn trang này có thể trở thành một món quà tuyệt vời cho người dắt chó đi dạo, gia sư của trẻ, hàng xóm hoặc bạn bè của bạn. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Chứng nhận quà tặng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn