Bỏ qua để tới nội dung chính

Chứng nhận quà tặng

Làm thế nào để bạn tạo ra một món quà cho người đã có tất cả mọi thứ? Với một mẫu giấy chứng nhận quà tặng. Sử dụng mẫu cho giấy chứng nhận quà tặng để tạo giấy chứng nhận quà tặng có thể in được, được cá nhân hóa với tên của người nhận, mô tả quà tặng, sự kiện và hơn thế nữa. Sử dụng giấy chứng nhận quà tặng có thể in được này để mang lại nụ cười cho người mà bạn quan tâm. Hãy làm một cái ngay hôm nay cho giáo viên, người dẫn chó đi dạo, bạn bè của bạn, v.v.

Word

Chứng nhận quà tặng

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn