Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Chứng nhận thành tích có dải màu

Cấp chứng nhận thành tích này cho người xứng đáng được tuyên dương. Thiết kế thanh lịch của chứng nhận phù hợp với nhiều hình thức và thành tích khác nhau. Thêm văn bản của bạn và in trên giấy chuẩn hoặc chia sẻ bản kỹ thuật số. Bạn sẽ thấy mẫu chứng nhận thành tích này dễ sử dụng hoặc tùy chỉnh nhiều hay ít tùy thích. Đây là mẫu có thể truy nhập.

PowerPoint

Chứng nhận thành tích có dải màu

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn