Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Chứng nhận tham gia

Tạo một giải thưởng công nhận đặc biệt hoặc giấy chứng nhận tham gia câu lạc bộ, lớp học, đội nhóm hoặc các sự kiện khác bằng cách sử dụng mẫu chứng nhận tham gia này. Tùy chỉnh bằng các tùy chọn tích hợp sẵn. Thêm tên người tham dự và thông tin bổ sung, thế là bạn sẽ có một chứng nhận tuyệt vời trong vài phút. Mẫu chứng nhận tham gia này đã sẵn sàng để sử dụng và có thể tùy chỉnh hoàn toàn. Đây là mẫu có thể truy nhập.

Word

Chứng nhận tham gia

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn