Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Chương trình họp cổ điển

Duy trì các cuộc họp của bạn diễn ra suôn sẻ với mẫu chương trình cổ điển này. Với định dạng rõ ràng và đánh số chữ số La Mã đơn giản, mẫu chương trình họp này dễ dàng theo dõi cho cả người trình bày và người dự. Để thay thế văn bản trên mẫu chương trình này, chỉ cần chọn đoạn văn và bắt đầu nhập. Sử dụng chương trình họp để đảm bảo tất cả các mục quan trọng được bao gồm trong quá trình đăng ký khách hàng, họp hội đồng quản trị, giới thiệu về trường học, thậm chí các cuộc họp gia đình hàng tuần. Đây là mẫu trợ năng.

Word

Chương trình họp cổ điển

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn