Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Chứng chỉ đào tạo

Chứng nhận học viên hoặc nhân viên đã hoàn thành xuất sắc một khóa đào tạo, khóa học và hơn thế nữa bằng mẫu chứng chỉ đào tạo này. Mẫu đào tạo chứng chỉ này có thiết kế bóng bẩy và chuyên nghiệp. Nó phù hợp với nhiều cài đặt kinh doanh và giáo dục. Khi bạn sử dụng mẫu PowerPoint, việc thay đổi màu sắc hoặc các yếu tố thiết kế khác thật thú vị và dễ dàng. Làm chứng chỉ đào tạo phù hợp với màu sắc và phông chữ thương hiệu của trường hoặc danh nghiệp của bạn. Thật dễ dàng với một mẫu. Đây là một mẫu có truy cập được.

PowerPoint

Chứng chỉ đào tạo

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn