Chào mừng bạn đến với PowerPoint 2016

Tham quan các tính năng mới hơn trong PowerPoint, đặc biệt dành cho người đăng ký Office 365. Tìm hiểu về làm việc cùng nhau, nhận các ý tưởng thiết kế chuyên nghiệp, hiệu ứng hoạt hình chuyển tiếp và nhiều tính năng khác. Đây là mẫu trợ năng.

PowerPoint

Chào mừng bạn đến với PowerPoint 2016

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình