Chào mừng bạn đến với Word

Bạn mới sử dụng Word hay đã có kinh nghiệm với ứng dụng này, hãy sử dụng mẫu Tham gia Chuyến khám phá của Word để tìm hiểu và thực hiện những thao tác cơ bản. Bạn sẽ có thể thực hiện kiểm tra chính tả, đếm số từ, lưu lên đám mây, chia sẻ tài liệu, thêm hình ảnh, sử dụng các kiểu, chủ đề và nhiều thao tác khác. Mẫu này áp dụng cho Word 2016 for Windows.

Word

Chào mừng bạn đến với Word

Xem thêm các mẫu tương tự

Hàng nghìn mẫu để bạn có thể bắt tay ngay vào dự án của mình