Chào mừng bạn đến với Word

Nếu bạn mới làm quen với Word hoặc đã có kinh nghiệm với ứng dụng này, hãy sử dụng mẫu Bắt đầu Khám phá dành cho Word để tìm hiểu và thực hiện các thao tác cơ bản. Bạn có thể thực hiện kiểm tra chính tả, đếm số từ, lưu trữ lên đám mây, chia sẻ tài liệu, thêm hình ảnh, sử dụng các kiểu, chủ đề và nhiều thao tác khác. Mẫu này áp dụng cho Word 2016 for Windows.

Word

Chào mừng bạn đến với Word

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn