Chuỗi Bản đồ thế giới, bản trình bày châu Âu (màn hình rộng)

Mẫu này - thích hợp cho học viên, giáo viên hoặc doanh nghiệp - có trang chiếu tiêu đề chứa bản đồ lục địa châu Âu trong bảng phối màu tông xám. Đây là một mẫu trong chuỗi các mẫu liên quan, mỗi mẫu lại chứa một lục địa khác nhau. Mẫu trợ năng này cung cấp một loạt các bố trí trang chiếu, bao gồm các trang chiếu tiêu đề, danh sách dấu đầu dòng, ảnh có chú thích, một biểu đồ mẫu và trang chiếu trống, tất cả đều ở định dạng màn hình rộng (16:9).

PowerPoint

Chuỗi Bản đồ thế giới, bản trình bày châu Âu (màn hình rộng)

Xem thêm mẫu khác tương tự

Hàng ngàn mẫu để bạn có thể bắt đầu ngay dự án của mình