Bỏ qua để tới nội dung chính

Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày lục địa Bắc Mỹ (màn hình rộng)

Mẫu trợ năng này - thích hợp cho học viên, giáo viên hoặc doanh nghiệp - có trang chiếu tiêu đề chứa bản đồ lục địa Bắc Mỹ trong bảng phối màu tông xám. Đây là một mẫu trong chuỗi các mẫu liên quan, mỗi mẫu lại chứa một lục địa khác nhau. Mẫu này có nhiều bố cục trang chiếu phong phú, bao gồm các trang chiếu tiêu đề, danh sách gạch đầu dòng, ảnh có chú thích, biểu đồ mẫu và trang chiếu trống, tất cả đều ở định dạng màn hình rộng (16 X 9).

PowerPoint

Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày lục địa Bắc Mỹ (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn