Bỏ qua để tới nội dung chính
Office
Lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của bạn với các mẫu album ảnh cao cấp của chúng tôi. TẢI MẪU XUỐNG NGAY.

Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày lục địa châu Phi (màn hình rộng)

Mẫu này - thích hợp với học viên, giáo viên hoặc doanh nghiệp - có trang chiếu tiêu đề chứa bản đồ lục địa châu Phi theo bảng phối màu tông xám. Đây là một trong một loạt các mẫu có liên quan, mỗi mẫu có một lục địa khác nhau. Mẫu có thể truy cập này cung cấp nhiều bố cục trang trình bày khác nhau, bao gồm trang trình bày tiêu đề, danh sách có dấu đầu dòng, ảnh có chú thích và trang trình bày trống, tất cả đều ở định dạng màn hình rộng (16X9).

PowerPoint

Chuỗi bản đồ thế giới, bản trình bày lục địa châu Phi (màn hình rộng)

Xem thêm các mẫu tương tự

Tìm cảm hứng cho dự án tiếp theo của bạn với hàng ngàn ý tưởng để bạn có thể chọn